Klantcase Esbro Transformatorstation en noodstroomvoorziening bij pluimveeslachterij Esbro

"De samenwerking met Kenter was helemaal top, met name de adviserende rol die Kenter heeft aangenomen."

Benutten maximale energiecapaciteit

Dagelijks worden er bij Esbro 250.000 kippen op een humane wijze geslacht. Een flinke bedrijvigheid, die een grote energiecapaciteit behoeft. Door de ambitie van Esbro om haar activiteiten uit te breiden werd het plan gemaakt om een geheel nieuwe productiehal te bouwen. Door de komst van deze hal en haar nodige energiebehoefte voldeed de huidige aansluiting niet meer en liep Esbro tegen de maximaal leverbare capaciteit aan. Daarnaast is het voor Esbro belangrijk dat zij de bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen bij calamiteiten, zoals stroomstoringen of -uitval. Als voedingsproducent voor de retail mag de productie immers niet stil komen te staan. Mocht dit wel het geval zijn, dan heeft dit grote gevolgen voor de bedrijfsvoering , kwaliteit en uitlevering van producten. Gezien deze twee grote en belangrijke vraagstukken is Kenter door Esbro benaderd om mee te denken over een oplossing.

Noodstroomvoorziening

Kenter heeft in de beginfase, in samenwerking met huisinstallateur Van Weerdenburg Elektrotechniek, de huidige installaties geanalyseerd. De bestaande installatie kon worden uitgebreid: ‘’Na een grondige analyse en diverse gesprekken met NSA installateurs, hebben wij de bestaande aansluitingen kunnen uitbreiden met noodstroomschakelaars’’ vertelt Leon. Door deze schakelaar is Esbro in staat om bij stroomuitval toch te blijven produceren. Leon vult aan: ‘’Hierdoor wordt uitval en eventueel bederf voorkomen. De verdere negatieve (economische) gevolgen blijven door de noodstroominstallatie bespaard’’.

Extra Transformatorstation

De nieuwe productiehal had een dusdanige energieoptelling dat de huidige middenspanningsinstallatie niet aan deze vraag kon voldoen. Een uitbreiding van de middenspanningsinstallatie was dus noodzakelijk. ‘’We hebben bij de netbeheerder het maximale te contracteren vermogen aangevraagd, daarnaast is er bij de nieuwe productiehal is een inpandig transformatorstation gebouwd. In dit station hebben we een transformator van 2500kVA geplaatst en is er een MS-schakelaar met enkele reservevelden geïnstalleerd’’, aldus Leon. ‘’Op dit moment staat hier dus de nieuwe Transformator. Kenter heeft extra ruimte overgelaten zodat wij in de toekomst kunnen uitbreiden met extra Transformatoren’’, vertelt Jan.

Adviespartner

Kenter is vanaf een vroeg stadium betrokken geweest bij het project. ‘’Door de vroege betrokkenheid hebben wij als kennispartner met vele samenwerkende partijen van Esbro aan tafel gezeten’’, vertelt Leon. Hij voegt hieraan toe: ‘’Er is belangrijke informatie uitgewisseld tussen zowel de architect als de bouwaannemer. Uiteindelijk hebben we samen met Van Weerdenburg Elektrotechniek bepaald waar we het inpandige Transformatorstation zou worden geplaatst.  Door deze betrokkenheid is het uiteindelijke project dan ook erg soepel verlopen. Men weet van de hoed en de rand‘’. De samenwerking met Kenter was helemaal top, met name de adviserende rol die Kenter heeft aangenomen’’, aldus Jan.

Toekomstvisie

Naast het zijn van de meest moderne slachterij heeft Esbro ook de ambitie om nog meer te verduurzamen. Op dit moment doen zij dit al door het hergebruik van afvalwater. Daarnaast wordt er de laatste hand gelegd aan het zonnepark op het dak van de nieuwe productiehal. De aansluitingen hiervoor zijn al door Kenter geïnstalleerd en kunnen direct worden gebruikt wanneer alles gereed is.

De toekomstvisie van Esbro is om te blijven groeien en verduurzamen. Zij blijven hierover in contact met Kenter en de eerste stap hierin is al gelegd, met het advies voor het verzwaren van de huidige netaansluiting in combinatie met een hogere netspanning. Kortom: een mooie samenwerking die Esbro in staat stelt om te blijven ontwikkelen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!