Controle tijdens inbedrijfstelling

Een netbeheerder stelt de aansluiting in bedrijf. De datum voor de inbedrijfstelling stemmen wij af met jou en de netbeheerder. Wij gaan uit van maximaal 4 uur op locatie. Eventuele extra uren worden verrekend op basis van nacalculatie.

In samenspraak met de netbeheerder voeren wij enkele controles uit tijdens de inbedrijfstelling, waaronder:

  • Spanning aan de secundaire zijde van de transformator.
  • Het draaiveld.

Beveiligingsinstellingen van de laagspanningsvermogensautomaat.