Leveren en aanbrengen fundering

Kenter verzorgt de fundering voor jouw cabine. Deze fundering kan bestaan uit een fundatie op palen of een zandbedfundatie. Het type fundatie is afhankelijk van de bodemgesteldheid op de locatie.

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

  • Situatieopname op locatie om te beoordelen of een fundering op staal gerealiseerd kan worden.
  • Ontgraven bouwput.
  • Aanbrengen verdicht zandbed of voorboren en plaatsen van funderingspalen.

Bij paalfundatie:

  • Funderingspalen op juiste diepte brengen d.m.v. hoogfrequent trillen.
  • Op de juiste hoogte waterpas uitvlakken van de funderingspalen.
  • Aanvullen van de bouwput met grond, tot de hoogte van de funderingspalen.

Door deze werkwijze is de invloed op de omgeving minimaal en beperken we mogelijke overlast.