Hoe worden eenmalige werkzaamheden gefactureerd?

We factureren in de termijn zoals vermeld in de offerte. Als dit niet is vermeld, wordt er gefactureerd volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.