Hoe worden eenmalige werkzaamheden gefactureerd?

We factureren in de termijn zoals vermeld in de offerte. Is er geen termijn vermeld, dan wordt er gefactureerd volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.