Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding

Wij slaan een aardelektrode in de grond die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 10 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Als de juiste waarde hiermee niet wordt bereikt, dan worden de meerkosten verrekend op basis van nacalculatie.