Wat is Load Balancing & Smart Charging Network?

Met de upgrade Load Balancing verdeelt de laadvoorziening zelf de beschikbare energie over de voertuigen die worden geladen. De laadvoorziening analyseert hoeveel vermogen beschikbaar is en hoeveel de voertuigen nodig hebben. Het Smart Charging Network verdeelt het beschikbare vermogen eerlijk over de aanwezige gebruikers. Is een voertuig opgeladen? Dan krijgen de andere aangesloten voertuigen automatisch meer vermogen.